Liverapportering från rättssalen


13:55

Tekniskt går det inte att knyta en slipskiva till kassaskåpsdörren. Det är som med patronen. Föremålen är inte främmande i Pierre Karlssons miljö men det går inte heller att knyta till honom. Skivorna förändras i samband med användning och blir mindre och mindre tills de är utslitna. Man har hittat en större skiva hos Pierre Karlsson (6 mm) bland eldningsmassorna på hans tomt, men inte någon på 2 mm.