Liverapportering från rättssalen


13:57

Jag kan ha bytt lås vid det här tillfället men jag vet inte. jag kommer inte ihåg. jag har varit där så många gånger. 

Hagman hänvisar till timdagboken på sidan 1 249 någonstans i fuppen. där står 3 timmar och 13 mil. P fortsätter. åker jag och tittar på nåt så får ju N-E Classon betala för den restiden det tar, så den skriver jag upp, och den får classon betala för, det ska inte kunden göra, det tar en timme dit, en timme hem och en timme där så även om det tar 2 tim och 45 min så kan jag har skrivit 3. jag gör så mycket åt honom ändå. jag var ju i ramsta och kollade till det huset och kollade också utan och ta betalt. han har sagt åt mig att jag måste bli bättre på att ta betalt och det försöker jag bli.