Liverapportering från rättssalen


14:00

Åklagaren färdig.  Målsägandebiträdet inleder. Det är numera dödsboet efter Henry Linder som yrkar ersättning och inte Henry LInder. Kostnaden för gravstenen är lågt beräknad men eftersom beloppen är vitsordade av den åtalade kommer inte dessa inte att gås igenom närmare. Hon kommer koncentrera sig på hur man ska se på skadeståndsfrågan.