Liverapportering från rättssalen


14:00

Nästa vittne är Monica Turesson (MT), hon vill höras i Pierres utevaro så Pierre får gå ut i ett medhörningsrum. Hon är kallad till 14:45 så nu blir det paus. Troligtvis kommer vittnesförhöret att börja lite tidigare än så dock, ordföranden ska höra med vittnena om de är på plats.