Liverapportering från rättssalen


14:03

Målsägandebiträdet beskriver hur Henry berättade för henne hur han upplevde den här hemska händelsen. Henry hade mycket telefonkontakt med Henry. Gustaf ringde ofta när han var på sjön, de talades vid varje vecka. Han kände en stor förtvivlan över det som hänt. Helena Nordander vill ha medhärning, hon klarar inte av att sitta med i salen.