Liverapportering från rättssalen


14:08

Genomgång av Gustafs och Annikas ekonomi och tillgångar i form av fast egedom. Deras ekonomiska förhållanden var förhållandevis goda vid detta tillfälle. "Pelles" i Löttorp var tidigare en verkstad som Annika och hennes syster övertog efter fadern. Så småningom tog Annika över den och lönsamheten var dålig. Sista året Annika drev den var 2011. Vittnet Magnus Eriksson hyrde lokalen under sommren 2012. Han bedrev viss handel där. Hans renommé var dock inte det bästa och det blev strul. Annika och Gustaf ville blir av med honom och det blev ett tvistemål i Kalmar TR om hyran på lokalen. I utredningen har detta utretts om detta skulle kunnat medföra någon hotbild. Det finns vissa uppgifter på att Annika kände sig hotade ooch lite illa till mods med anledning av detta men Gustaf har tydligen tagit tag  kraftfullt i det hela och inte känt sig rädd och situationen ska tydligen ha varit under kontroll. Det finns inga andra hot eller polisanmälningar förknippade mot paret - polisen har gått tillbaka till 70-talet och kollat.