Liverapportering från rättssalen


14:09

Vittnesförhör med Ulla Petersson (UP). Hon är inte släkt med någon. Avlägger ed. Hagman inleder. 

 

UP är lantbrevbärare stationerad på norra öland. hon utgår från borgholm. hon kör fyra olika rundor. Hon kör byxelkroks/böda-rundan, inte alltid men ibland. Den går förbi Getterum. Hon körde rundan den 13 december. Hon minns inte den rundan något särkilt men hon har kollat upp detaljerna efter hon blev kallad till förhöret. rundan omfattar inte löttorp och vedborm. hon kör rundan ganska ofta. hon där uppe, när hon kör rundan stannar hon i löttorp. den 13 december levererade hon troligen posten runt tre i getterum, tidigast kan hon vara där under liknande förhållanden, snö en torsdag, vid 14:45 men sannolikt runt tre. Vid sommarväglag  och det inte är reklam att dela ut så kan hon vara där vid halvtvå. torsdagar är en kaosdag med mycket reklam och det var snö så hon tror att hon var där vid tre. i vittnesförhöret har hon dagt två men hon tror nu efter att ha kollat när hon slutade jobba och pratat med kollegor att hon troligtvis var i getterum vid kvart i tre-tre.

inga fler frågor från de andra ombuden.

 

ordföranden undrar: svarade du generellt på den fråga du fick i förhöret?

UP: ja

O: utgick du efter bästa möjliga förutsättningar för körtid?

UP: ja

O: Hur har du testat av tiden?

UP: jag har backat två timmar från det att jag slutade vid fem och det tar två timmar att avsluta rundan från det att man är vid Getterum.

Förhöret avslutas.