Liverapportering från rättssalen


14:11

Gustafs ekonomi stämmer väl överens med hans inkomster (och det finns alltså inget som tyder på att det finns inkomster vid "sidan av" så som jag förstår Hagmans sammanfattning)