Liverapportering från rättssalen


14:14

Annika hade inkomst av tjänst om 0 kr förra året och Gustaf hade 602 000 kr.