Liverapportering från rättssalen


14:14

Det blodspår som påträffats är som åklagaren säger, utifrån två olika hypoteser, advokaten har åberopat förhören med experten från SKL för att kunna klargöra ifall det finns andra sätt som blodet hamnat dör och hur länge blodet kan ha suttit på vapnet. Pierre har kännt Gustaf och Annika länge och han tyckte bra om dem. Det fanns inga negativa känslor dem emellan. Gustaf ville gärna vara närvarande vid Pierres byggen och "hjälpa till" och övervaka, även på Pierres andra byggen. Gustaf hälsade alltid hjärtligt på Pierre med någon som närmast kan beskrivas som en nacksving. Pierres telefoner har krånglat och stänger av sig själva. Tidpunkten för brottet vet vi inte. Någon gång mellan 15-tiden den 13 dec fram till morgonen den 14 december. Detsamma gäller brandtidpunkten. Advokaten hänvisar till Sporrongs utlåtande om att troligast är att branden startade på morgon. Samtalet till telefonbanken var troligast för att kolla om det fanns pengar att tanka för.