Liverapportering från rättssalen


14:17

Nästa vittne är Börje Andersson (BA). Han är inte släkt med någon. Avlägger ed. Hagman inleder. 

 

Den 13 december var BA på smålandsssidan och hämtade julgranar och på hemväg med granarna, mellan 2 och halvtre, var han på sockengränsen mellan böda och högby och mötte pierre i sin bil. BA var på väg norrut och pierre var på väg söderut. sockengränsen ligger ungefär två km norr om infarten till vedbormsgatan. (sid 106 ff i fuppen a-delen finns förhören med BA.) i förhören är BA lite mer noggrann med tidpunkten för mötet, "strax efter 14", och det är det första BA sa som gäller, hans minne då var sannolikt klarare än vad det är nu. Han är till 99 procent säker på att det är pierre han mötte. han är helt säker på att det var pierres bil han mötte men han är inte helt hundra på att det var pierre som körde. 

inga fler frågor från någon. förhöret avslutas.