Liverapportering från rättssalen


14:17

Paus i tio minuter.