Liverapportering från rättssalen


14:18

Pierre och Lottas ekonomi. Taxvärde Getterum 1,3 miljoner. Belånad hos Bluestep 1,4 miljoner. Nu är lånet uppe i 1,6 miljoner. Pierre och Lotta är solidariskt ansvariga för lånet. Räntan är 9 %. I samband med att lånet gick över till Bluestep fick Pierre utbetalt 430 000 kr till sitt konto. Utöver detta så löstes skulder hos Kronofogden på 225 000 kr och husets tidigare lån hos Swedbank betaldes.