Liverapportering från rättssalen


14:19

Under januari 2013 har inga avstängningar eller brist på täckning längre än 50 sekunder noterats på Pierres telefon. 

Information om hagelpatroner: Här kan man lära sig vilken patron man ska använda beroende på vad man sak skjuta och hur många hagel det finns i vissa patroner. På en patron US 3.5, 32 gram, så ska den innehålla 125 hagel. Slutsatsen från FOI är att efter analys syns 113 hagel i röntgenbilden på Annika. Detta ska betraktas som en undre gräns. FOI har räknat på en 34-36 grams patron och den innehåller 145-151 haglel. Det kan inte uteslutas att Annika skjutits två ggr men eftersom antalet hagel understiger vad som finns i en patron så är det kanske mer sannolikt att hon skjutits en gång. Eftersom huden inte skadats på baksidan så kan man utgå från att de hagel som träffat stannat i kroppen.

Bilklockan: Klockan i Pierres bil visade i stort sett rätt tid. 

Slutredovisning från SKL: Man har inte hittat någon träff när man jämfört spårregister i med avskjutningar från Pierres vapen. Det blod som hittats i Pierres bil och hemma hos honom tillhör antingen Pierre eller går inte att hitta DNA i.

Lönerapporter från KN fastigheter (ska sen jämföras med T 4 som är Pierres timdagbok och en matchning i en excelfil). 

Information från Skatteverket: Pierre har anmält mottagarkonto, för insättning av skatteåterbäring, till Skatteverket den 1 maj 2012. Om han gjort det i samband med deklarationen eller genom bankgirot har inte kontrollerats.

Målsägandeförhör: ingen kommentar från Hagman.

Vittnesförhör från slasken: Ingen kommentar från Hagman

Smuggelspåret och förhör med Litauenmedborgaren Sergej Saburov: Det framgår av Sergejs sjömansbok att han var i England den 13 december 2012 och det berättar han om i förhöret.