Liverapportering från rättssalen


14:21

Pierres mor Barbro omkom 2006. 10 april 2008 fick han 900 000 in på sitt konto för försäljningen av hennes fastighet. Efter ett antal överföringar så har han 2009 kvar 16 kr. En annan fastighet han ärvde och sålde under sommaren 2008 fick han 450 000 kr in på sitt konto. Några veckor innan hade han fått in 90 000 kr på kontot. Han har  efter försäljningen 502 000 kr på kontot. Två månader senare är i princip pengarna slut. (med reservation för datumena - det går fort nu!)