Liverapportering från rättssalen


14:26

Betalningsföreläggande (BF) kom in till KFM från Blustep den 8 november 2012 på 112 tusen. Betalning ska utgå i fastigheten (Pierres fastighet). Bluestep säger också upp krediten i BF. Lånet är uppsagt till Pierre den 4 oktober 2012 från Bluestep. Enligt Hagman vet både Pierre och Lotta att lånet tagits. Underskrifterna ser ut att vara från den 11/10-10. Hagman påpekar att underskrifterna (Pierres och Lottas autografer) har förenklats betydligt på senare år.