Liverapportering från rättssalen


14:29

Pierre är delgiven personligen den 14/11 2012 av KFM att fastigheten är utmätt. Ett "vitt kort"/delgivning från Lotta kommer in till KFM dem 7 december 2012 avseende att fastigheten var utmärr. Underskriften tyder på att det är Pierre som skrivit under med Lottas namn eftersom "Karlsson" är skrivet på samma sätt som Pierre skriver Karlsson.