Liverapportering från rättssalen


14:35

Nästa vittne är Roger Olofsson (RO). Han är inte släkt med någon inblandad. Svär vittneseden. Hagman inleder.

RO såg Gustaf på em den 13 december i Löttorp till vänster om ingången till Pelles. Han höll på att dona med nån ljusslinga eller något liknande. Han vet inte vilken Gustafs nya bil är. Bilen han såg var en arbetsbil, en skåpbil. Den var parkerad vid Pelles. Klockan kan ha varit mellan 10 och 14 någon gång. RO la det inte exakt på minnet. RO kör inte Vedbormsvägen när han ska till Löttorp. Han bor c:a en mil norr om Löttorp. RO tror att han var i Löttorp för att gå på affären, han vet att klockan var efter tio, efter att han varit i affären åkte han hem. I polisföhören har han sagt att det var mellan 12 och 13 som han såg Gustaf. Han är säker på att det var efter tio, men antagligen var han säkrare på sin sak i polisförhöret än han har nu eftersom det gått så lång tid. 

RO och Gustaf brukadde hälsa på varandra om de möttes men inte den hör dagen eftersom GUstaf var upptagen. I förhöret på sidan 375, 2 st, har han hörts på telefon den 6 maj 2013, då sa RO att det var ljust ute när han såg Gustaf så det kan vara fram till 14:30 när han såg Gustaf. RO brukar åka under dagen till Löttorp. 

Orföranden tar över. 

RO är säker på att han såg Gustaf utanför Pelles och tiden var mellan 10 och 14:30.