Liverapportering från rättssalen


14:36

Förhandlingen tar tio minuters paus. Orfdöranden aviserar att vi just nu är 45 minuters försenade.