Liverapportering från rättssalen


14:42

Kortare genomgång av barnens ekonomi. 

Kalle fick överfört 1000 kr till stockholmsresan, Evelina 1500 kr och Viktor 1500 kr, samtliga belopp överförda den 14 december. Lotta hade, efter överföring av sina sparpengar från sparkonto, c:a 7 000 kr i samlade tillgångar till Stockholmsresan och att leva på resten av månaden. 

Pierres konto låg på minus innan han fick överföingen på 10 000 kr från Fredrik Ahlström. Efter att Pierre tankat 7 liter diesel för 100 kr hamnar Pierres konto på minus 167 kr. Det kan vara en förklaring till att han tankat så lite, det fanns inte pengar till att tanka mer - enligt Hagman.