Liverapportering från rättssalen


14:48

Pierre har f n en skuld på 145 374 kr hos KFM vidare är fastigheten utmätt men Bluestep har inte begärt att BF automatiskt ska överföras till KFM när det vinner laga kraft och därför finns den skulden inte med i Kronofogdens sammanställning.