Liverapportering från rättssalen


14:49

Pierre tillbaka i rättssalen igen.

Nästa vittne är Gudrun Sandin (GS). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

GS är uppvuxen i Byxelkork och har bott där i hela sitt liv. Hon driver en kroppkaksbod där Barbro Karlsson brukade hjälpa till. GS känner inte Pierre sen han var liten. Det var som en vanlig familj men hon tyckte Pierre hade det jobbigt, han var nog ganska hårt hållen. tex när de var där på kvällarna fick pierre inte gå ner för trappan, ville han ha en smörgås fick han gå ner och vänta på sista trappsteget och där fick han sin smörgås och sen fick han gå upp igen. han var aldrig därnere med oss. han kom aldrig ner i köket med oss. jag kommer inte ihåg hur gammal han var för vi såg honom aldrig annat än när han dök upp på sista trappsteget, han var aldrig med oss andra. 

Jag vet inget om tonen mellan Barbro och Pierre och jag vet inte hur förhållandet var mellan Pierre och Valter.

Vi hade ganska lite kontakt under många år tills hon började jobba hos mig några månader innan hon dog. Hon sa aldrig något om Pierre, eller hans ekonomiska förhålladen. Barbro sa att hon skulle betala en räkning år Pierre och då sa GS att hon tyckte att Barbro skulle behålla sina pengar själv men Barbro sa "det går inte, han tar allt jag har". I efterhand fick GS reda på att Barbro aldrig fick behålla sina pengar själv.

Advokaten frågar om GS någonsin frågat Pierre om detta?

GD: nej, jag har aldrig pratat med Pierre, bara sagt hej när vi mötts. 

Förhöret avslutas. Nu paus tio minuter.