Liverapportering från rättssalen


14:49

T4 och timsammanställningarna. Hagman har jämfört de timmar Pierre skrivit upp att han jobbat i sin timdagbok med de timmar han redovisat till sin arbetsgivare KN. På detaljnivå är det ganska rörigt men när man summerar så blir det lite mer sammanhängande. 

I april/maj har Pierre debiterat 3,5 timmar för lite men inget misstämmer vad det gäller Kolstad, där stämmer redovisningen perfekt. 

I maj/jun har Pierre begärt 25 timmar för lite betalt men har begärt 6 timmar för mycket vad avser Kolstadjobb.

i Juni/jul har Pierre begärt 9,5 timmar för mycket och 1,5 timmar för mycket vad gäller Kolstad.

juli/aug 4,5 timmar för lite men på Kolstad går timmarna jämt upp. 

augusti/sep går det ungefär jämt upp sånär på en halvtimme. 

i september/oktober har Pierre begärt 24 timmar för mycket och huvddelen är kolstad, 14.5 timmar för mycket begärt

okt/nov, totalen stämmer hyfsat men det är 8 timmar för mycket debiterat på kolstad.

nov/dec, Pierre har, som bekant, skrivit upp 3 timmars arbetstid i Kolstad i sin timdagbok den 13 december. Totalen för nov/dec 152 timmar i timdagboken, Pierre begär bara för 149.5 timmar, dvs 2,5 timmar för lite. Ser man till Kolstadredovisningen så slår det just tre timmar för lite. Pierre har alltså denna månad begärt betalt för tre timmar för lite Kolstadtid jämfört med hans timdagsbok. Hagman anser att anteckningen om Kolstad 3 timmar den 13 december kan vara en efterhandskontruktion och kan ha tillkommit efter det att löneredovisningen lämnades in.

Men eftersom löneredovisningen knappast är ett under av precision så kan man inte dra några absoluta slutsatser av detta, men Hagman anser ändå att det kan tyda på att Pierre skrivit till Kolstad i efterhand till polisförhöret.

advokaten: de tre timmarna lämnades in nästa månad och begärdes betalt för.