Liverapportering från rättssalen


14:50

Pierre deklarerade inkomst 2011: 361 848 kr

Lottas inkomst ligger ganska stadigt runt 270 000 kr år efter år