Liverapportering från rättssalen


14:51

Kortare paus. Återsamling om tio minuter.