15:05

Från Östran https://www.ostran.se/NYHETER/Oeland/55-aaringen-aer-skyldig

Kalmar tingsrätt finner att bevisningen är övertygande mot den 55-årige snickaren från Öland.

Efter att ha sammanträtt både under torsdagens och fredagens eftermiddag kom så beslutet;

"Övertygande bevisning föreligger för att NN gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna. NN ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning i syfte att kunna bedöma dels om det finns medicinska förutsättningar för att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård (...) dels om han har begått gärningarna under påverka av en allvarlig psykisk störning och i så fall tillståndets betydelse för frågan om påföljdsvalet (...). Undersökningen ska omfatta förutsättningarna för vård med särskild utskrivningsprövning och frågan om NN till följd av störningen har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt".

Utgången av den rättspsykiatriska undersökningen avgör vilket straff 55-åringen kommer få. Fängelse eller sluten vård.

Brotten han åtalats för är mord i två fall, grov mordbrand samt skadegörelse.

//Simon Karlsson