Liverapportering från rättssalen


15:09

Hagman meddelar att han ligger långt efter i sitt schema. Börjar gå igenom telefonlistorna och mobilmasterna på norra Öland.