Liverapportering från rättssalen


15:15

Hagman går igenom telefonlistorna som återfinns i förundersökningsmaterialet och visar upp bilder som han överlämnar till rätten. När sms:en är färgkodade grönt är de inte raderade. När de är gulfärgade är det raderade men återskapde sms i Pierres telefon. När det är rödfärgade fält så är det sms som är raderade och som man inte lyckats återskapa vare sig i Pierres eller någon annans telefon. Finns det text i det röda fältet så är det återskapat i den telefon som Pierre kommunicerat med (alltså inte Pierres egen telefon).

Wifi betyder att det är en uppkoppling mot trådlöst bredband. Det är mycket lättare att avgöra med exakthet var telefonen då befunnit sig (på c:a hundra meter när).