Liverapportering från rättssalen


15:18

Kladdanteckningarn i materialet är Hagmans egna. De behöver man inte fästa någon uppmärksamhet vid. Hagman tänker inte gå igenom telefonlistan rad för rad utan ska istället istället gå igenom ett dokumentet med en sammanställning över Pierres, Lottas, Susannes och Fredriks kommunikation etc.