Liverapportering från rättssalen


15:23

Pierre tillbaka i rättssalen igen. Fem vittnen kvar idag. 

Nästa vittne är Per Holmer (PH). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

PH har känt Gustaf sen 70-talet. De har fiskat nära varandra och träffats annars också, han har varit hemma hos Gustaf och Annika flera ggr. PH bor i Skåne. Senast han pratade med Gustaf var 20 november 2012. 

Gustaf frågade om inte PH kunde ge honom lite ammuition till en 16 kalibrig bössa vid något tillfälle. PH hade ingen sån bössa och inte heller någon ammuniton av den kalibern hemma så det blev inget av det. PH jobbar i Oskarshamn och det var där Gustaf frågade honom det nör Gustaf var uppe där med en båt. Det var kanske någon gång 2011. I förhöret den 15 januari i år så har polisen antecknat (sid 730), att PH sa att det var ett halvår tidigare som Gustaf fråagde och det kan mycket väl stämma. PH har aldrig hört att Gustaf skulle ha något jaktintresse, det har PH och han tror att han Gustaf hade pratat om jakt någon gång ifall de hade ddelat intresset.

förhöret avslutas.