Liverapportering från rättssalen


15:28

Genomgång mot vilka master Annikas mobil brukar koppla upp sig. Oftast masten Vedborm 180 grader. Annika blir uppringd 13:37 av Gustaf. Gustafs telefon är då vid mast Källa 0 grader. Var Annikas telefon är vid detta tillfälle vet man inte.