Liverapportering från rättssalen


15:29

Nästa vittne är Magnus Andersson (MA) som ska höras på satellittelefon går inte att få tag i. Han befinner sig på Nordsjön. Hagman återkallar förhöret. Vittnet efter det är Stefan Andréasson. Honom har TR inte lyckats delge men ropar efter honom i högtalarna i en förhoppning att han ska dyka upp. Även han är sjöman så det är möjligt att han är ute på en längre resa och därför inte har varit ansträffbar för delgivningsmannen. 

Dagens sista vittne Fred Jonsson är kallat till 16:00. Rätten ropar för att se om han kommit ännu. Det har han inte. Därför blir det paus till 16:00.