Liverapportering från rättssalen


15:32

Efter samtalet till Annika tar Gustaf emot mms 14:09. Masten är då Vedborm 180 som täcker bostaden i Flakeböle. Pierres telefon är då i samma område. Pierres telefon kopplar helst upp till masten Löttorp 50 grader när han är i Flakeböle. Detta beror lite på vilket abonnemang man har vilken mast som telefonen helst kopplar upp till. Gustafs telefon kopplar efter detta upp en gång mot masten Löttorp 0 när han får ytterligare ett mms. Gustaf är då troligtvis vid Pelles i Löttorp.