Liverapportering från rättssalen


15:36

Nästa vittne är Mari Olsson (MO). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

MO är brevbärare. Hon jobbar på tre olika områden, bland annat Vedborm och Flakeböle. Den 13 december kommer hon och kör sin runda, har varit i sandby och kör ner på vedbormvägen och möter Elsa Sörman med sina hundar, sen kör hon 100 m och lägger i två lådstopp och innan Annikas och Gustafs lådstopp så ser hon i deras fönster, det är ganska skumt då, vid 15-15:30, att Annika står och tittar ut genom fönstret och tittar åt båda sidor. Annika tittar efter något, hon tittar inte bara ut. Sen fortsätter MO mot sitt nästa lådstopp. Det var skymning och lite snöig, inte dagsljus, lite skymning, hon har för sig att det var lite flingit i luften av snö. 
 
Det är olika när hon brukar leverera posten i Flakeböle, det kan variera på ett par timmar. Den här dagen var det den senare tiden, ibland kan de bli 60-90 minuter tidigare, om det inte är snö på backen. Och det beror på hur mycket man ska dela ut och hur snabbt man kommer iväg. 
 
förhöret avslutas.