Liverapportering från rättssalen


15:38

Nästa vittne är Hans Isaksson. Han är kallad till 16:00 och har inte kommit ännu. Det är dagens sista vittne. Det blir paus tills dess.