Liverapportering från rättssalen


15:39

Förhöret med Helena avslutas. Advokaten går iväg för att höra om Pierre vill fråga nåt. Det vill han inte. Helena är befriad från att närvara ytterligare.