Liverapportering från rättssalen


15:41

Nästa förhör blir med Kerstin Skoglund. Pierre kallas tillbaka till förhandlingssalen.