Liverapportering från rättssalen


15:42

Så går Hagman igenom Pierres mobiltelefons mastpositioneringar under dagen. Pierre snor runt på norra öland mellan böda och byxelkrok under förmiddagen. Från 13:56 och en kvart framåt är han i samma område som den mast som täcker Flakeböle. 14:25 Lilla Horn. 15:07 tankar Pierre i Löttorp, 7 liter diesel. 15:04 finns en wifi-uppkoppling som positionerar Pierre när han ringer självbetjäningen på telefonbanken, dår är han strax väster om 136:an strax norr om löttorp. 15:16 är Pierres mobil fortfarande vid samma mast som den som var vid macken. 15:26:49 är han åter vid den masten som täcker Flakeböle och där är den fram till 15:30. Någonstans mellan 15:30 och 16:22 stängs telefonen av. (Pierre reagerar igen och börjar andas tyngre och ser märkbart ansträngd ut - börjar gråta.)