Liverapportering från rättssalen


15:46

Pierre fortfarande upprörd och snyftar. Han reagerar och tycker det är jobbigt varje gång familjen kommer på tal.