Liverapportering från rättssalen


15:47

Hagman går igenom samtalen och sms:en på morgon och resan tilll Stockholm och positioneringen upp mot Stockholm och de samtal och sms som skickats på vägen.