Liverapportering från rättssalen


15:48

Man ropar efter Stefan Andréasson igen men utan resultat.

Dagen förklaras avslutad och förhandlingen återupptas tisdagen den 17 september klockan 09:00.