Liverapportering från rättssalen


15:55

Åklagaren kommer fortsätta sin sakframställan åtminstone fram till lunch i morgon. Han avslutar nu med obduktionsbilagan med bilder som kommer hållas inom stängda dörrar. Alla obehöriga lämnar salen.