Liverapportering från rättssalen


15:57

Då ringer rätten upp näst sista vittnet för dagen, Inger Grandin (IG). Hon är inte släkt med någon. Svär eden. Hagman inleder.

IG visste vilka Annika och Hustaf var och hälsade på dem när de möttes ute. IG körde förbi mitt på dagen, hon körde förbi på väg till jobbet, hon börjar klockan 13 så strax innan det, hon la inte märke till nåt då, Sen körde hon hem vid 21:35-21:40, Hon kollar alltid in mot Annikas och Gustafs tomt eftersom det ofta står vilda djur där och äter äpplen och man har fokus på trädet precis innan deras tomt för att se att det inte kommer något djur springande över vägen, Det finns inga gatlyktor där. Hon håller uppsikt för att inte krocka med rådjuren och håller nere farten rejält. Man kanske ligger i 30-35 km i timmen, det låg stockar där då också vilket ytterligare gjorde att man sänkte hastigheten.

Hon kan inte minnas att det var belysning på något annat sätt än normalt. Hon vet att de hade belysning ute i ett träd men hennes fokus var där djuren brukar hoppa ut på vägen och äppelträdet där djuren brukar stå. Boostadshuset står också lite i vägen för att man ska kunna se om det står något parkerat på garageuppfarten.

 

Förhöret avslutas.