Liverapportering från rättssalen


16:08

Erik var 13-14 när han hamnade i fosterhem på Öland. Innan det bodde de i bland annat i Västervik, när hans föräldrar separerade var han 6 år och Petter var nyfödd. Gustaf ville tillbaka till Öland och det ville Erik och Petter också. Gustaf och Petter hamnade på Holmen med och Erik hamnade i Sjöstorp, det är cykelavstånd däremellan. Gustaf var två år yngre än Erik och Petter 6 år yngre. Gustaf hade enorm energi och allt skulle göras perfekt, han jobbade väldigt mycket. Gustaf varvade ner lite på äldre dar när hans ekonomi var lite tryggad. Han var inte girig på något sätt utan ganska hjälpsam. Erik hördes nuförtiden (efter varusmugglingen) ofta med Gustaf ffa för att höras om frågor som har med skeppning att göra. Erik jobbar med fartyg och Gustaf hade mycket frågor om sånt. Erik är borta halvårsvis på havet och då är det naturligt att man har telefonkontakt. De senaste åren har de mest blivit någon enstaka fika då och då i Flakeböle. Erik tror att Annika och Gustaf brukade äta middag sent på eftermiddagen och kvällen. Innan De byggde till garagedelen brukade man alltid använda kontorsdörren till garaget men efter det använde man alltid garagedörren i vikdörren.