Liverapportering från rättssalen


16:11

Dagens förhandling avslutas.