Liverapportering från rättssalen


16:17

Imorgon blir det videoförhör med SKL och polisen i sal H klockan 9. Det blir vittnes förhör med Magnus Eriksson om rätten får tag i honom. Det blir förhör med Erik Linder och hans fru samt åklagarens kompletterande skriftliga bevisning. Både advokaten och åklagaren påkallar kompletterande förhör med Pierre. Sen blir det personaliagenomgång.
 
På torsdag eventuellt videoförhör med Magnus Eriksson om han går att få tag i annars läses dialogförhöret upp. Sen avslutas det med parternas slutanföranden (pläderingarna). 
 
Dagen avslutas med att förhöret på sidan 684 i förundersökningen med Stefan Andréasson läses upp för rätten. Det får ni läsa själva. 
 
På återseende i morgon!