Liverapportering från rättssalen


16:22

Målsägandebiträdet tar över förhöret. Erik träffade sina bröder varje dag, trots att det bodde i olika familjehem. Gustaf tröttnade på skolan och hoppade av efter att ha gått i 6,5 år. Då började Gustaf hänga med fiskebåtarna i Byxelkroks hamn ut istället.