Liverapportering från rättssalen


16:37

Förvsarsadvokaten ställer frågor till Erik. Hur var relationen mellan Gustaf och hyresgästen på Pelles? Det fanns en hyresskuld till Gustaf och Annika men enligt Erik så har Gustaf uppgett att det hade ordnat upp sig och han hade fått betalt. Gustaf hade dock varit noga med att det skulle gå rätt till. Ordföranden frågar Erik hur kontakten mellan Gustaf och hans far var. Erik säger att att fadern var och hälsade på Gustaf när han satt i fängelse och efter det var relationen mycket god. Relationen läkte ihop efter det och de hade mycket glädje av varandra. De hade mycket telefonkontakt och Gustaf var där på besök ofta och köpte med sig fina whiskyflaskor till sin pappa som denne sparade och visade upp för Erik när han kom på besök och sparade för speciella tillfällen. Hagman komletterar med en fråga: Har Gustaf blivit utsatt för något hot? Nej, sägger Erik, han frågade uttryckligen Gustaf om han blivit hotad och Gustaf sa att han inte blivit det . Gustaf har inte heller nämnt till Erik att han skulle varit hotad av någon balt eller någon annan i samband med smuggelhistorien. Förhöret med Erik LInder avslutas.