Liverapportering från rättssalen


Vittnesinformation

Ska du vittna i en pågående rättegång så är mitt råd att du inte följer radiosändningarna alls och inte heller följer rapporteringarna från rättegången så noga (vare sig min eller någon annans). 
 
Detta då din trovärdighet som vittne eventuellt skulle kunna ifrågasättas av antingen åklagaren eller försvaret.
 
Anledningen till att vittnen kan ifrågasättas om de följt rättegången, t ex via radion, är för att vittnen normalt sätt inte får närvara vid rättegången innan de har avgett sina vittnesmål. 
 
Anledningen till det är i sin tur att vittnen inte ska kunna påverkas av vad andra sagt i rättssalen och omedvetet, eller medvetet, ändra sina vittnesmål efter vad som hänt tidigare under rättegången. 
 
Varje vittne måste förstås själv fatta beslut hur de vill göra, jag vill bara vara tydlig med att informera om en hypotetisk konsekvens av att följa rättegången noggrant via webben. Jag är förstås glad för alla som vill följa min rapportering!