Liverapportering från rättssalen


Norra Förlösa dag 11